Ciekawostki

Z cyklu „zlote…

Z cyklu „zlote mysli” fanow psychoprawicy
Krzysztof Wyszkowski:

Targowica kontratakuje. Grodzki to matoł a wlasnie na takich opiera sie trwanie sowietyzmu.

Wyksztalcenie „matoła” Tomasza Grodzkiego:

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (1977) oraz Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1983). Na tej samej uczelni uzyskiwał stopnie naukowe doktoraw 1991 (na podstawie pracy pt. Ocena wpływu całkowitego wycięcia opłucnej ściennej na czynność wentylacyjną z powodu nawrotowej odmy samoistnej) i doktora habilitowanego w 2003 (w oparciu o rozprawę zatytułowaną Ocena wybranych parametrów czynności układu oddechowego po operacji wycięcia płata w porównaniu do wycięcia segmentu płucnego z zastosowaniem badań radioizotopowych). W 2010 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych[1].

W pracy naukowej związany z Wydziałem Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej i następnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2007 objął stanowisko profesora na tej uczelni. Specjalizację zawodową II stopnia uzyskał w 1991 z chirurgii klatki piersiowej, zajmuje się także transplantologią.Jest członkiem licznych krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających chirurgów, m.in. jako pierwszy Polak został przyjęty do American Association for Thoracic Surgery[2]. Zawodowo praktykuje w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie, w 1995 został ordynatorem oddziału torakochirurgii, a w 1998 dyrektorem tej placówki

Wyksztalcenie Krzysztofa Wyszkowskiego na foto

#ciekawostki #urojeniaprawakoidalne #neuropa #polska #bekazprawakow #medycyna #polityka #edukacja