Ciekawostki

W 1980 roku urodziło się w…

W 1980 roku urodziło się w Polsce 695 800 dzieci.
W 1990 roku urodziło się w Polsce 547 720 dzieci.
W 2000 roku urodziło się w Polsce 378 384 dzieci.
W 2010 roku urodziło się w Polsce 413 300 dzieci.
W 2018 roku urodziło się w Polsce 388 200 dzieci.

Roczniki około 2000 zaczynają pomału rodzić. Póżniej staną się dominujące jeśli chodzi o dzietność. A dzietność w Polsce to około 1,4. Załóżmy w uproszczeniu, że z tych 378 tys. połowa to kobiety, a więc (378 384/2) * 1,4 = 264 869. Tyle dzieci niebawem będzie się rocznie rodziło w Polsce. Będzie ciekawie…

(Oczywiście to są trochę uproszczone obliczenia, bo nie jest tak, ze tylko jeden rocznik w danym roku rodzi, ale faktem jest, że za kilka / kilkanaście lat w uśrednienu będzie rodziło około 140 tys. kobiet rocznie co pomnożone przez współczynnik urodzeń da grubo poniżej 300 tys. urodzeń.)

#demografia #polska #statystyka #ciekawostki #kobiety #dzieci