Ciekawostki

@swietlowka: Mapa wyborów…

@swietlowka: Mapa wyborów prezydenckich 1995r., inny podział Polski niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w ostatnich latach. Na Wałęsę głosowali mieszkańcy największych miast plus obszary, gdzie frekwencja w kościołach jest największa (Galicja, Kaszuby, wschodnie Mazowsze, Podlasie, Górny Śląsk).
Wałęsa największe poparcie miał na Podhalu, gdzie osiągnął 95-99% poparcia.
Kwaśniewski najwięcej głosów zdobył w gminach poPGR-owskich na Pomorzu Zach. i Mazurach, a także na Kielecczyźnie oraz w rejonach zamieszkałych przez mniejszości narodowe (Luteranie w Wiśle, Białorusini i Litwini na Podlasiu, Ukraińcy na Mazurach)
W W-wie Wałęsa wygrał z Kwaśniewskim stosunkiem bodajże 60%:40%

#wybory #mapy #ciekawostki #4konserwy #neuropa #polska #religia