Ciekawostki

POLSKA OFIARA W PEARL…

POLSKA OFIARA W PEARL HARBOR

7 grudnia 1941 roku Japonia rozpoczęła wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, atakując z zaskoczenia bazę wojenną Pearl Harbor. Jedną z ponad dwóch tysięcy śmiertelnych ofiar nalotu był Polak – mechanik i szeregowiec Władysław Wardyga, który wśród swoich amerykańskich kolegów znany był jako Walter H. Wardigo…

Matka przyszłego amerykańskiego żołnierza – Katarzyna Wardyga z domu Witek wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych niedługo przed wybuchem I wojny światowej w wieku 19 lat. Jej nazwisko figuruje na liście pasażerów z dnia 25 lutego 1913 roku podróżującym statkiem „Vaderland” na trasie Antwerpia-Dover-Nowy Jork. Do Ameryki przybyła wraz ze swoją siostrą bliźniaczką Marią.

W Stanach Zjednoczonych Katarzyna na początku pracowała najprawdopodobniej w Nowym Jorku jako szwaczka. Tu wyszła za mąż za ukraińskiego emigranta Johna Wardygę. Mieli czwórkę dzieci: syna Władysława i córki: Helenę, Józefę i Zosię.

Niestety, po latach nie sposób już dowiedzieć się czegoś więcej na temat życia Władysława/Waltera. Najbliżsi nie żyją, poza fotografią nie znane są inne pamiątki po nim. Nie dowiemy się więc już co robił przed wstąpieniem do armii, jak znalazł się w Pearl Harbor, nie poznamy szczegółów jego śmierci.

Na podstawie informacji skąpych informacji z amerykańskich archiwów i napisu na nagrobku możemy jedynie wywnioskować, że ochotniczo zgłosił się do wojska. Skrót PVT przy jego nazwisku oznaczał, że był szeregowym kontraktowym w armii USA. Po wojnie Rodzina Władysława Wardygi otrzymała zdjęcie z dopiskiem na odwrocie:

„Posyłam ci fotografię mojego syna który został zabity 7 grudnia 1941 Władysław Wardyga”.

Walter H. Wardigo był członkiem naziemnej obsługi bazy. Służył w Bazie 17. Grupy Lotniczej, w skład której wchodziły szwadrony 18th Air Base Squadron, 22d Materiel Squadron i 23d Materiel Squadron. Był żołnierzem 18 szwadronu. W wojskowej ewidencji występuje pod numerem 6997635, ma status KIL – Zabity Podczas Akcji (Killed in Action).

Ciekawostką jest fakt, że pierwszą oficjalną ofiarą ataku na Pearl Harbor i pierwszym zewidencjonowanym amerykańskim żołnierzem poległym w czasie II wojny światowej jest również osoba pochodzenia polskiego: Robert Niedźwiedzki.

#wmrokuhistorii #polska #historia #gruparatowaniapoziomu #usa #wojna #ciekawostki #iiwojnaswiatowa #ciekawostkihistoryczne #historiajednejfotografii #pearlharbor #xxwiek