Ciekawostki

Opis przygody przeprawy przez…

Opis przygody przeprawy przez morze do Szwecji posła Żabińskiego. Był on wysłany przez senat w czerwcu 1655 roku, aby zapobiec wojnie, czyli „potopowi”.

„Jaka mogła być tylko diligentior cura (pilniejsza troska) w prędkości do Sztokholmu zajechania, takąm spieszył, ale że morze ma swoje zawsze obstacula i accidentia (przeszkody i przypadki), nie mogłem prędzej zajechać. Nawigacja dla przeciwnych wiatrów bardzo mi niespora była. Wyjechawszy 7 praesentis (obecnego miesiąca, czyli czerwca) ze Gdańska i nie ujechawszy tylko do Latarnie (czyli do ujścia) musiałem stać przed dwa dni i dwie nocy, czekając na służące mojej drodze wiatry. Tandem nowa (na koniec wiatru?) doczekawszy się, choć nie bardzo dobrego, puściłem się z nadzieją lepszego [wiatru] na morze, ale mię [pogoda] omyliła, bo i ten niedługo mi, tylko przez dzień jeden, i to mediocriter (średnio) służył. Atoli jednak per Ulysseos prawie po morzu errores (czyli błądzenie po morzach ja Ulises), straciwszy całe dwie niedziele na nich stanąłem 21 w Sztokholmie.”

Obraz przedstawia bitwę pod Oliwą – A.A. Orlinski
_______________________
Zapraszam wszystkich do odwiedzenia i subskrybowania mojego kanału historycznego na YT ➡️ Andrzej Włusek – Historia poza horyzont

#historykon #historia #szwecja #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #zainteresowania #historiapozahoryzont #polska #morze #malarstwo #statki #sztorm #podroze #przyroda