Ciekawostki

Na dole: młoda zebra z matką….

Na dole: młoda zebra z matką. Źrebak urodził się z mutacją na skutek której ma słabo rozwinięte pasy, zaś umaszczenie jest gniade, a nie kare. Prawdopodobnie to cecha wtórna ( cecha wtórna po odległych przodkach).
Przeznaczenie pasów przez długi czas stanowiło tajemnicę. Stosunkowo niedawno odkryło, że takie umaszczenia sprawia, że owady nie kąsają zebr. Nie wiadomo jednak dlaczego. Być może nie dostrzegają kształtu zwierząt.
Nie każda zebra jest idealnie czarno-biała. Zebry górskie są biało-brązowe.
https://c8.alamy.com/comp/TR6AD2/kap-bergzebra-kapbergzebra-kap-zebra-kapzebra-berg-zebra-bergzebra-equus-zebra-zebra-zwei-bergzebras-stehen-im-gruenland-seitenansicht-sueda-TR6AD2.jpg
Wyróżniamy trzy główne gatunki zebr:
Stepowe (to te które wszyscy znamy), górskie (to te brązowe), oraz pręgowane, które mają cienkie pasy i białe podbrzusze.
https://nc.iucnredlist.org/redlist/species-of-the-day/equus-grevyi/images/full/equus-grevyi%C2%A0.jpg
Wyróżniają je jednak najbardziej okrągłe uszy:
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/03/96/b5/92/b-bryan-preserve.jpg
To jeszcze wspomnę o wymarłej zebrze kwagga.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Berlin_Quagga.jpg/694px-Berlin_Quagga.jpg
To wymarły w 1883 roku gatunek spokrewniony z zebrą stepową. Zebra ta występowała na terenie RPA.

#natura #zwierzeta #smiesznypiesek #zebra #konie #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu