Ciekawostki

Księżyc i jego powstanie -…

Księżyc i jego powstanie – Teoria Wielkiego Zderzenia

Teoria Wielkiego Zderzenia jest aktualnie dominującą teorią naukową starającą się wyjaśnić pochodzenie Księżyca.
Według tej teorii Księżyc powstał w wyniku kolizji między młodą Ziemią oraz planetą wielkości Marsa, nazywaną w tej teorii Theą.

Według tej hipotezy Thea uformowała się w punkcie libracyjnym Ziemi, to znaczy na tej samej orbicie, ale około 60° przed lub za Ziemią.
Kiedy protoplaneta Thea urosła do rozmiarów Marsa, jej masa stała się za duża, aby mogła utrzymać stabilne położenie względem Ziemi.
Wtedy odległość kątowa między Ziemią i Theą zaczęła podlegać coraz większym oscylacjom, aż w końcu nastąpiło zderzenie.

4,533 miliarda lat temu – to znaczy, tylko 34 miliony lat po uformowaniu się Ziemi – Thea uderzyła Ziemię pod kątem (nie centralnie), ulegając zniszczeniu, oraz wyrzucając większość swojej masy i znaczną część masy płaszcza Ziemi w kosmos.

Symulacje komputerowe wskazują, że około 2% masy Thei po wyrzuceniu w kosmos utworzyło orbitujący wokół Ziemi pierścień materii.
W ciągu stu lat po uderzeniu około połowa masy pierścienia skumulowała się, tworząc Księżyc.
Pierwotny okres obrotu i nachylenie osi proto-Ziemi uległy po uderzeniu zmianie.
Dzięki powstałemu nachyleniu osi obrotu zachodzi zjawisko pór roku.

Być może nie cały materiał pierścienia połączył się od razu.
Grubsza skorupa niewidocznej strony Księżyca sugeruje, że drugi księżyc o średnicy około tysiąca kilometrów powstał w punkcie libracyjnym Księżyca.
Po kilkudziesięciu milionach lat, kiedy dwa księżyce oddaliłyby się od Ziemi, słoneczne efekty pływowe uczyniłyby orbitę mniejszego niestabilną, prowadząc do kolejnego zderzenia z małą prędkością, które rozpłaszczyłoby mniejszy księżyc na tym, co jest teraz niewidoczną stroną.

pokaż spoiler Źródło: text Wiki ; Symulacja znaleziona na Reddicie.

#kosmos #kosmosboners #nasa #astronomia #eksploracjakomosu #ciekawostki #nauka #liganauki #gruparatowaniapoziomu