Ciekawostki

10 września 1526 roku sejm…

10 września 1526 roku sejm mazowiecki złożył przysięgę na wierność królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu

Przysięga oficjalnie potwierdzała inkorporację Mazowsza do Korony. Tym samym Mazowsze przestało być samodzielnym księstwem stając się składową częścią królestwa polskiego.

_______________________
Zapraszam wszystkich do odwiedzenia i subskrybowania mojego kanału historycznego na YT, który znajdziesz TUTAJ

#historykon #historia #ciekawostki #bitwyswiata #armia #liganauki #nauka #gruparatowaniapoziomu #polska#kalendarium #wydarzenia #ron #rzeczpospolita